ONLINE REZERVASYON

SÜTİNİ MAĞARASI

Selçuk'tan Şirince'ye giderken yolun solunda keskin bir uçurum kayalıkta yer alan Sütini Mağarası 13. yüzyıldan bu yana kullanılmış. Mağaranın girişinde Hristiyan azizlerine ait silik fresklere rastlanıyor. Mağara duvarlarına Çirkinceliler tarafından kazınmış yazılar arasında “Tanrı'nın kölesi Sotirikos”, “Ey İsa! Yardım et!” en ilginç olanları. 70-80 m derinlikteki mağaradan Dido Sotiriyu “Benden Selâm Söyle Anadolu'ya” isimli romanında Sütlü Panaya adıyla bahsediyor. “...Mağaranın girişi kocaman kayalar ve çalılıklarla örtülü olduğu için bulmak imkânsızdı. On metre kadar sürünerek ilerledikten sonra diken gibi dikitlerle dolu bir düzlüğe ulaşılırdı. Fenerlerin ışığında titreyerek parıldardı dikitler. Mağaranın sonunda ise dipsiz bir uçurum vardı.”